Albert Heijn gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ah.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen. Aan de hand van deze informatie passen wij en derde partijen advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast kun je door deze cookies informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer >

Terug naar homepage

Algemene Voorwaarden AH Taartenbakkers

AH Taartenbakkers is een handelsmerk van Albert Heijn B.V. (KvK-nummer 35012085), Provincialeweg 11 te (1506 MA) Zaandam. Albert Heijn B.V. voert AH Taartenbakkers (www.ah.nl/Taartenbakkers) uit. Via AH Taartenbakkers worden producten door Albert Heijn B.V. aangeboden en is het mogelijk deze producten bij Albert Heijn B.V. te bestellen.

Download de algemene voorwaarden als PDF


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AH Taartenbakkers en op elke tot stand gekomen (koop) overeenkomst via AH Taartenbakkers tussen AH Taartenbakkers en consument.

1.2 Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af.

1.3 Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn aangepast en u een nieuwe bestelling bij ons plaatst.

2. Bestelling en website

2.1 Op alle online diensten en leveringen van AH Taartenbakkers is het privacybeleid van toepassing dat u kunt vinden op ah.nl/privacy.

2.2 De informatie op de website van AH Taartenbakkers wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de website aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons dat meldt aan de klantenservice van Albert Heijn via ah.nl/klantenservice.

2.3 Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

2.4 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

3. De overeenkomst(en)

3.1 Door een bestelling te plaatsen via AH Taartenbakkers sluit u een koopovereenkomst met AH Taartenbakkers voor de aanschaf van de bestelde producten.

3.2 AH Taartenbakkers kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AH Taartenbakkers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden AH Taartenbakkers niet.

3.4 Indien u een afbeelding uploadt voor op de taart staat u er voor in dat de afbeelding geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Ook staat u er voor in dat eventueel afgebeelde personen toestemming hebben verleend voor het gebruik van hun portret. U vrijwaart Albert Heijn voor eventuele aanspraken dien ten gevolge.

3.5 Indien u een foto upload op de site, wordt aangegeven of de kwaliteit van de afbeelding voldoende is. De kwaliteit van de door u geuploade afbeelding is bepalend voor de afbeelding op de taart. AH Taartenbakkers aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

3.6 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die wij in strijd achten met de goede smaak of het fatsoen om niet uit te leveren en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

4. Bezorging

4.1 Voor bestellingen kunt u een specifieke bezorgdag kiezen. Indien dat de eerstvolgende dag is moet de bestelling vóór 16:00 uur afgerond en betaald zijn en dan wordt de bestelling de volgende dag bezorgd, met uitzondering van zondagen en feestdagen. Op zondag en feestdagen vinden geen bezorgingen plaats. Tevens kunt u een bezorgtijden blok van uw voorkeur aangeven. AH Taartenbakkers zal haar best doen hiermee rekening te houden, maar kan niet garanderen dat deze voorkeur wordt gehonoreerd. AH Taartenbakkers kan bezorgtijden van de producten helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

4.2 Vanwege de bederfelijkheid van gebak, verzoeken wij u om op het door u gekozen bezorgmoment aanwezig te zijn op het door u opgegeven adres om de producten in ontvangst te nemen. De producten worden aangeboden op het aangegeven adres door onze vervoerder. Indien op dat adres niemand thuis blijkt te zijn, dan wordt diezelfde dag geprobeerd om de producten bij de buren af te geven. Als de producten dan nog steeds niet bezorgd kunnen worden, ontvangt u daarvan bericht. De kosten worden in dat geval niet vergoed en het gebak wordt vernietigd.

5. Prijzen, bezorgkosten en betaling

5.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5.2 Voor de bezorging van uw bestelling brengen wij kosten aan u in rekening. Deze kosten bedragen € 5,- voor bezorging per adres op maandag t/m zaterdag. Indien u meerdere producten per bestelling koopt, dan betaalt u slechts éénmaal de genoemde bezorgkosten, mits deze op hetzelfde adres worden bezorgd.

5.3 Indien AH Taartenbakkers na voltooien van een bestelling door u, om welke reden dan ook, niet in staat is om de door u verschuldigde vergoeding voor de bestelde producten en de bezorging te incasseren en u ook na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de uitstaande vergoedingen voor de producten en bezorging te voldoen, is AH Taartenbakkers (aldus Albert Heijn B.V.) gerechtigd de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Albert Heijn B.V. gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van u. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

6. Herroepingsrecht

6.1 Omdat het producten betreft:
a) die door AH Taartenbakkers tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties en/of producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn (hieronder vallen in ieder geval de door AH Taartenbakkers tot stand gebrachte en geleverde gebak);
b) die snel kunnen bederven of verouderen (hieronder vallen in ieder geval het door AH Taartenbakkers geleverde gebak) zijn de producten uitgesloten van het herroepingsrecht.

6.2 Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot schade aan het product of over de versheid kunt u contact opnemen met onze klantenservice, zie onder 7.

7. Klantenservice

7.1 Voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via ah.nl/klantenservice.

8. Klantenkaarten

8.1 Over de waarde van uw bestelling ontvangt u geen Air Miles of bonus. Overige klantkaarten kunnen ook niet worden gebruikt bij aankopen via AH Taartenbakkers.

9. Geschillen

9.1 Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.